Прикажи # 
Наслов Посети
Завршна конференција на проектот: “Партнерство за позитивни социјални промени” 865
Повик за учество на завршна конференција на Проектот “Партнерство за позитивни социјални промени” 888
Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа (Боговиње) 975
Повик за учество на Обука за зајакнување на соработката помеѓу граѓански организации, бизнис сектор и локалната самоуправа 849
Обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 945
Обука за здружување и земјоделско задругарство 983
Посета на земјоделска задруга 932
Втора обука за ЕУ фондови Лидер пристап (Општина Боговиње) 925
Повик за учество во oбука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 1074
Повик за учество во Обука за ЕУ фондови и ЛИДЕР пристап 1070